CB Pojištění

Není důležité, zda potřebujete pojistit dům, byt, domácnost, auto nebo život. Jednou jste našimi klienty, a proto Vám náleží veškeré výhody. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat na info@coldwellbanker.cz

Logo Coldwell Banker Pojištění

Pojistné a speciální produkty nabízené naší společností

Vypracování pojistného programu na základě individuálních potřeb klienta

 • Pojištění průmyslu a podnikatelů
 • Pojištění živelních rizik
 • Pojištění odcizení
 • Pojištění vandalismu
 • S trojní pojištění
 • Pojištění elektroniky
 • Pojištění skel
 • Pojištění plavidel
 • Pojištění letadel
 • Pojištění přerušení nebo omezení provozu podniku (např. živelní, strojní, dodávky služeb)
 • Pojištění stavebních a montážních rizik
 • Pojištění vnitrostátní a mezinárodní přepravy zásilek
 • Pojištění kontaminace a stažení výrobku z trhu
 • Pojištění podvodného jednání
 • Pojištění únosu a vydírání
 • Pojištění násilností a terorismu
 • Pojištění pohledávek a finančních rizik
 • Pojištění záruky a celního dluhu
 • Pojištění ekologických rizik

Zemědělské pojištění

 • Pojištění plodin
 • Pojištění hospodářských zvířat
 • Pojištění zemědělských staveb a farem
 • Pojištění zemědělské techniky

Pojištění majetku

 • Pojištění rodinných a bytových domů
 • Pojištění domácností
 • Pojištění rekreačních budov
 • Pojištění bytových a nebytových jednotek

Pojištění motorových vozidel

 • Pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla „povinné ručení“
 • Havarijní pojištěn í vozidel
 • Doplňkové pojištění úrazu dopravovaných osob
 • Doplňkové pojištění skel
 • Doplňkové pojištění nákladů na zapůjčení náhradního vozidla
 • Doplňkové pojištění zavazadel
 • Doplňkové pojištění přepravovaného nákladu

Pojištění odpovědnosti za škody

 • Pojištění o becné odpovědnosti za škody
 • Pojištění regresních nároků třetích osob
 • Pojištění nákladů na léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou (regresní nároky)
 • Pojištění o dpovědnosti za škody způsobené vadným výrobkem
 • Pojištění o dpovědnosti za škody způsobené managementem společnosti
 • Pojištění profesní odpovědnosti za škody
 • Pojištění odpovědnosti za škody způsobené silničním dopravcem
 • Pojištění odpovědnosti za škody vzniklé v důsledku závažné havárie
 • Pojištění odpovědnosti za škody na věcech uží vaných a převzatých
 • Pojištění o dpovědnosti za škody na věcech odložených a vnesených
 • Pojištění o dpovědnosti za jiné majetkové škody a ušlý zisk
 • Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škody způsobené zaměstnavateli

Pojištění právní ochrany

 • Pojištění právní ochrany motorových vozidel
 • Pojištění právní ochrany řidičů motorových vozidel
 • Pojištění právní ochrany soukromých osob

Životní pojištění

 • Kapitálové a investiční životní pojištění
 • Důchodové pojištění
 • Úvěrové pojištění
 • Komerční zdravotní pojištění
 • Soukromé životní pojištění hrazené zaměstnavatelem
 • Skupinové životní pojištění

Pojištění na cesty

 • Pojištění léčebných výloh v zahraničí
 • Úrazové pojištění
 • Pojištění odpovědnosti za škodu
 • Připojištění asistenčních služeb a právní pomoci
 • Připojištění půjčky nebo kauce
 • Připojištění pro případ ztráty nebo poškození zavazadel
 • Připojištění pro případ přerušení nebo zrušení zájezdu
 • Připojištění rizikových sportovních aktivit
 • Připojištění pracovní cesty
 • Skupinové cestovní pojištění

Pojištění úrazu a nemoci

 • Pojištění smrti úrazem
 • Pojištění trvalých následků úrazu
 • Pojištění plné invalidity způsobené úrazem
 • Pojištění tělesného poškození způsobeného úrazem
 • Pojištění denního odškodného za dobu nezbytného léčení
 • Pojištění denní dávky při pracovní neschopnosti
 • Pojištění denního odškodného pro případ pobytu v nemocnici
 • Pojištění závažných onemocnění
 • Skupinové úrazové pojištění

Penzijní připojištění

Stavební spoření