Pro nájemce

Rozhodli jste se pronajmout si byt či dům? Máme pro Vás několik užitečných rad.

Výše nájmu

U pronájmů se stanovuje jednak výše samotného nájmu, a dále zálohy na energie, které jsou zpravidla zúčtovatelné (pravidelně bývá zúčtován souhrn záloh a skutečná spotřeba). Zálohy se mohou stanovit buď paušální částkou na nemovitost, nebo částkou na jednu osobu.

U dlouhodobějších pronájmů bývá zvykem přepsat spotřebu energií (především elektřiny) přímo na nájemce.

Pravidlem je zaplacení vratné kauce ve výši jednoho nájmu při podpisu nájemní smlouvy. Při ukončení nájmu pak tuto kauci vrací pronajímatel nájemci, nebo se celá či částečná použije na pokrytí případných vzniklých škod na nemovitosti (pokud je nemovitost předána v jiném stavu, než jaký je popsán v předávacím protokole).

Nájemní smlouva

Nájemní smlouva obsahuje několik základních článků, které mohou být doplněny o individuální dohody smluvních stran, a je uzavřena v souladu s platnými ustanoveními dle občanského zákoníku.

  • Určení smluvních stran – nájemce a pronajímatel
  • Předmět smlouvy – pronájem nemovitosti
  • Prohlášení pronajímatele – pronajímatel prohlašuje, že je skutečným vlastníkem nemovitosti
  • Účel nájmu – bydlení/podnikání atd.
  • Výše nájemného a služeb
  • Doba nájmu včetně určení výpovědní lhůty
  • Platnost smlouvy
  • Závěrečná ustanovení

Součástí nájemní smlouvy je evidenční list nebo předávací protokol, ve kterém je uveden stav pronajímané nemovitosti včetně všech závad a soupisu vybavení.

Vzory nájemních smluv odpovídající aktuálním právním předpisům má k dispozici specialista na reality Coldwell Banker, který Vám zajistí i doplnění individuálních bo­dů.