Pro prodávající

Rozhodli jste se prodat Vaši nemovitost! V Coldwell Banker jsme si vědomi důležitosti tohoto kroku, a budeme proto Vaším průvodcem! Specialista na reality Coldwell Banker Vám krok za krokem pomůže se zajištěním prodeje Vaší nemovitosti za nejlepší možnou cenu.

Proces prodeje nemovitosti

Proces prodeje nemovitosti sestává z několika kroků, které je třeba realizovat, než je možné podepsat kupní smlouvu. Na začátku tohoto procesu se seznámíte se společností Coldwell Banker a jejím specialistou na reality, který Vám celý proces prodeje nemovitosti vysvětlí a navrhne strategii prezentace a prodeje.

 • Získání informací o nemovitosti (okolí, stav, vybavení, dokumentace atd.), o financování a případných dalších potřebách prodávajícího.
 • Se specialistou na reality proberete prodejní cenu Vaší nemovitosti a faktory, které ovlivňují její výši.
 • Specialista na reality Vám vysvětlí a pomůže zrealizovat jednoduché kroky, které zvýší hodnotu Vaší nemovitosti.
 • Servis realitní kanceláře (právní a finanční služby, administrativní zajištění celého procesu a následná péče).
 • Odborné nafocení Vaší nemovitosti a tvorba video prezentace.
 • Prezentace nemovitosti na různých inzertních médiích a využití interní databáze poptávek.
 • Prohlídky nemovitosti potenciálními kupujícími.
 • Sjednání podmínek prodeje s kupujícím.
 • Kupující se rozhodne pro koupi Vaší nemovitosti. Následuje podepsání rezervační smlouvy a případně také smlouvy o smlouvě budoucí kupní.
 • Podpis smluvní dokumentace mezi Vámi a kupujícím a zřízení úschovy kupní ceny.
 • Převod nemovitosti na nového majitele na katastru nemovitostí a vypořádání kupní ceny z úschovy.
 • Předání nemovitosti kupujícímu.

Stanovení ceny

Stanovení reálné tržní ceny je základem úspěchu při prodeji nemovitosti, avšak nastavit správně cenu není jednoduchý proces. Každá nemovitost je jedinečná a má svá specifika. Reálná prodejní cena závisí na mnoha okolnostech, především na lokalitě, užitné ploše a stavu nemovitosti, ale také na podmínkách prodeje či na jeho správném načasování. Ke stanovení reálné tržní ceny se používá několik metod, především je to komparativní metoda, při které se porovná v daném čase prodejní cena podobných nemovitostí ve stejné lokalitě s Vaší nemovitostí.

Jak zvýšit hodnotu Vaší nemovitosti

Zvažujete-li prodej své nemovitosti, najděte si dost času na to, abyste ji spolu se specialistou na reality Coldwell Banker metodicky prošli. Společně můžete určit, které charakteristiky by měly být zdůrazněny, a naopak co je třeba vylepšit a opravit. Proveďte také opravy drobných závad, které Vy sami už nevnímáte, ovšem kupující je zaznamenají.
Při prohlídce se zdůrazní výhody nemovitosti, avšak nesmí se přehánět či zatajit informace o problémech a závadách.

Daň z převodu nemovitosti

Po prodeji nemovitosti je třeba zaplatit finančnímu úřadu daň z převodu nemovitosti. Poplatníkem daně z převodu nemovitosti je obvykle prodávající. Ke stanovení daně je nutné doložit jak výši skutečně realizované kupní ceny (kopie smlouvy), tak i výši ceny dle ocenění odhadcem. Výše daně se vypočítává z ceny, která je vyšší. Specialista na reality Coldwell Banker Vám může zařídit podání přiznání k dani z převodu nemovitosti.

Jak připravit nemovitost na prodej

Specialista na reality Coldwell Banker pořídí profesionální fotografie Vašeho domu či bytu. Při focení exteriéru se zdůrazňují nejlepší vlastnosti Vaší nemovitosti. Pokud je to možné, neměla by být před domem zaparkovaná auta. Odstraňte i další předměty, například květiny či popelnice, které by bránily pohledu na dům. Uvnitř bytu či domu by se měla pořídit ideálně jedna fotografie z každé místnosti, tak aby se vždy zdůraznil její nejzajímavější aspekt.

Dále je potřeba vytvořit v domě či bytě tzv. efekt hotelového pokoje, tzn. odstraňte z místností všechny předměty osobního charakteru. Vězte, že nejvíce udělá první dojem. Zájemce o dům potěší, pokud je přivítán pěkně posekaným trávníkem a udržovanou zahradou. V případě bytu vidí jako první Vaši předsíň. Jestliže tedy opravdu chcete minimalizovat překážky při prodeji, je velice důležité, aby Váš dům nebo byt vypadal co nejlépe.

Samozřejmostí by měla být čistota a úklid celého bytu či domu. Koupelny často ovlivňují zájemce nejvíce, proto se vyplatí je pořádně nablýskat. Pro dojem většího prostoru je lepší odsunout přebytečný nábytek. Barevné pokrývky na postel a čisté závěsy působí jedině dobře.

Doklady potřebné pro prodej nemovitosti

I. Byty ve vlastnictví, rodinné domy

 • Nabývací titul (tj. kupní smlouva, darovací smlouva, směnná smlouva, smlouva o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví či rozhodnutí soudu o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví, rozhodnutí soudu vydané v dědickém řízení atd.)
 • Výpis z katastru nemovitostí a katastrální mapa, výkresy, plánky, projekt
 • Pokud je nemovitost zatížena omezeními, která vyplývají z katastru nemovitostí (smluvní zástavní právo, smluvní předkupní právo, právo odpovídající věcnému břemenu atd.), potom rovněž smlouvy, na základě nichž toto omezení vzniklo.
 • Pokud je nemovitost zatížena právní vadou, která z katastru nemovitostí nevyplývá (např. nájemní smlouva na byt, obligační předkupní právo atd.), všechny písemné podklady k těmto skutečnostem
 • Kolaudační rozhodnutí

II. Byty v družstevním vlastnictví

 • Nájemní smlouva mezi družstvem a členem družstva (nájemcem)
 • Stanovy družstva
 • Evidenční list bytu se stanovením výše měsíčních poplatků
 • Členská knížka člena družstva (některá družstva je však členům nevydávají)
 • Potvrzení družstva o výši dlužné anuity
 • Potvrzení družstva o převedení bytu do osobního vlastnictví ve lhůtě 1 roku (je-li to třeba pro banku)
 • List vlastnictví, výpis z obchodního rejstříku, kde je družstvo evidováno