Slovník realitních pojmů

Svět realit je pro nás denním chlebem. Protože víme, že občas potřebujete i Vy poradit s tím či oním názvoslovím, připravili jsme pro Vás takový malý tahák:

Franšízing

Franšízing je způsob expanze úspěšné firmy s ověřenou koncepcí podnikání. V rámci franšízingu nabízí majitel úspěšné koncepce (franšízor) zájemcům o podnikání (franšízantům) příležitost samostatně podnikat pod jeho obchodní značkou a v souladu s jeho koncepcí. Obvykle výměnou za vstupní poplatek a podíly na budoucím zisku franšízanta.

Franšízing přináší franšízantům možnost se samostatně podnikatelsky realizovat a zároveň využívat podporu, know-how a zázemí silného a zkušeného partnera. Franšízanti přinášejí do franšízingového partnerství kromě kapitálu hlavně znalost lokálního trhu a místní situace, zatímco franšízor přináší ověřené produkty a úspěšnou koncepci podnikání.

Franšízing je založený na principu opakování již ověřeného úspěchu. Míra neúspěchu franšízantů je proto na rozdíl od vlastního původního podnikání velmi nízká. Franšízant má jistější a rychlejší vstup na trh a od samého začátku podnikání získává know-how, kvalitní značku a trhem a léty prověřené produkty a služby. Franšíza tedy dává velkou šanci vyvarovat se počátečních chyb a ztrát, které často vedou ke krachu mladé firmy. V celospolečenském měřítku je kvalitní franšízing vítaným ekonomickým nástrojem, který umožňuje začít podnikat i lidem bez vlastního know-how a zároveň poskytuje franšízorům možnost rychlejšího rozvoje a růstu pomocí vnějšího kapitálu, který franšízant do podnikání přináší.